Biblioteka parafialna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej parafialnej biblioteki. Znajdziemy w niej szereg książek religijnych i nie tylko. Biblioteka ma także w swoich zbiorach szereg dobrych filmów religijnych oraz nowości, o których informujemy w naszym miesięczniku „Gość Niemodliński”.

Zapraszamy:

  • Niedziela: 10.00-11.00
  • Środa: 17.00-18.00

Nieco o bibliotece

Biblioteka parafialna w Niemodlinie została uroczyście otwarta i poświęcona przez księdza biskupa Pawła Stobrawę dnia 3 kwietnia 2005 roku.Powstała ona z inicjatywy księdza proboszcza Jerzego Chyłka, p. Aleksandry Paszkowskiej oraz p. Krystyny Wąchała. Po dwóch latach przygotowań jednej z salek katechetycznych oraz po włączeniu czę­ści książek do księgozbioru, właśnie 3 kwietnia 2005 roku rozpoczęła swoją działalność. Na patrona bi­blioteki wybrano św. Jadwigę Królową.

Biblioteka może się pochwalić sporym księgozbiorem, któ­ry liczy ponad 2800 książek, z czego większość pochodzi z darów księży i pa­rafian. Są to głównie książki o tematyce religijnej, zarówno dla osób interesują­cych się teologią jak i świeckich. W księ­gozbiorze biblioteka posiada książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, więc każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Wśród książek biblioteki parafial­nej można znaleźć duży zbiór dotyczący żywotów świętych, np.: św. Teresy z Avila, św. Franciszka z Asyżu, o. Pio, św. Faustyny Kowalskiej, czy bł. Urszuli Ledóchowskiej. Biblioteka posiada w swoich zbiorach lite­raturę m.in.: ks. Jana Góry, ks. Mieczysła­wa Malińskiego, ks. Romana Rogowskiego oraz wszystkie wydane książki papieża Jana Pawła II. Ponadto możemy się pochwalić licznymi pozycjami na temat rzeczy ostatecznych człowieka, egzorcyzmów, de­monologii oraz dogmatyki.

W naszej bibliotece parafialnej mamy także działy dotyczące teologii trynitarnej, pastoral­nej i moralnej. Zainteresowani mogą pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie mariologii, chrystolo­gii i sakramentologii. Ponadto będąc w bibliotece, od razu w oko wpa­da szeroki dział o tematyce metodycz­no – katechetycznej oraz liturgicznej.

Wszystkich chętnych serdecz­nie zapraszamy do powiększenia grona czytelników. Biblioteka parafialna cią­gle powiększa swoje zbiory o nowe po­zycje o tematyce religijnej, dlatego też korzystając z okazji pragniemy ogłosić, że osoby chętne do ofiarowania jakiś pozycji, mogą się zgłaszać do osób posługujących w bibliotece w godzinach otwarcia biblioteki.

W bibliotece posługują: Monika Wąchała, Danuta Bieruta oraz Paulina Majewska.