Caritas Parafii

Caritas Parafii

Historia Parafialnego Caritas w Niemodlinie jest bardzo długa. Jednak do jego wskrzeszenia i usprawnienia działalności doszło w 2003 roku, dzięki inicjatywie ks. proboszcza Jerzego Chyłka. Dziś szczególny wkład w działalność Caritas mają panie: Helena Planert oraz Janina Krzyżanowska, przy pomocy wielu innych osób, w tym także młodzieży.

Caritas w naszej parafii odpowiedzialny jest za kilka inicjatyw. Za pośrednictwem Caritas Diecezji Opolskiej co kilka miesięcy niemodliński Caritas otrzymuje żywność (zazwyczaj cukier, mąkę, płatki śniadaniowe, mleko w proszku, gotowe zupy), która zostaje przekazana potrzebującym z terenu miasta lub miejscowości należących do naszej parafii.

Drugim ważnym przedsięwzięciem niemodlińskiego Caritas jest organizacja „Wakacji z Bogiem”, czyli wakacyjnego wyjazdu dzieci. Jest on przeznaczony dla osób, którym Ośrodki Pomocy Społecznej nie są już w stanie zorganizować wyjazdu. Środki na ten cel były zbierane przed kościołem, a w ostatnim czasie podczas nabożeństw Gorzkich Żali i stanowi jałmużnę wielkopostną. Kiedyś niemodliński Caritas kiedyś sam organizował wyjazdy, dziś włącza się w wyjazdy diecezjalne.

Caritas angażuje się także w wiele innych spraw, jednak na szczególną uwagę zasługuje organizacja Mszy Świętych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Od kilku lat, w każdą sobotę grupa pań z naszej parafii przygotowuje Mszę Świętą dla chorych, a przede wszystkich pomaga chorym dostać się do kaplicy i przygotować ich na tę ważną chwilę. Odkąd jest winda, Msza odbywa się w pięknej kaplicy szpitalnej. Wcześniej, gdy transport chorych był utrudniony odbywała się ona w świetlicy. W każdą sobotę na Mszy jest jeden ksiądz z Niemodlina, a także Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej. Nie każdy chory może uczestniczyć we Mszy, jednak jest ogromna grupa osób, które bardzo czekają na tę chwilę.

Nasz Caritas przeprowadza także na terenie naszej parafii wszelkie zbiórki ogólnopolskie i diecezjalne.