Gość Niemodliński

Od wielu lat w naszej parafii jest rozprowadzana prasa katolicka, wśród której największą popularnością cieszy się Gość Niedzielny. Powstała jednak potrzeba, aby poszerzyć ofertę o prasę typowo parafialną, która by informowała o wydarzeniach z życia naszej wspólnoty. Od 2002 roku rozprowadzane były wydruki intencji i ogłoszeń parafialnych. To jednak wciąż nie wyczerpywało zapotrzebowania na parafialną prasę. Stąd na początku roku 2009 podjęto starania, by założyć parafialny miesięcznik. Inicjatorami i założycielami parafialnego czasopisma byli ks. proboszcz Jerzy Chyłek oraz Paweł Chyla. Wybrano nazwę „Gość Niemodliński”, gdyż w zamyśle założycieli czasopismo parafialne miało uzupełniać ogólnopolskiego Gościa Niedzielnego oraz diecezjalnego Gościa Opolskiego.

W pierwotnym zamyśle była mała gazetka licząca 8 stron czarno-białych odbijanych na ksero, jednak już pierwszy numer miał 16 stron z kolorową okładką, drukowany w drukarni. Już od trzeciego numeru gazeta liczyła 20 stron, a od siódmego numeru liczbę stron podniesiono już do 24 i tak jest do dziś. Obecnie ukazało się już ponad 60 numerów.

Co niezwykle cieszy, na przełomie pięciu lat, wiele osób włączyło się w tworzenie gazetki.

Gość Niemodliński jest do nabycia zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła. Przez pięć lat Gość Niemodliński kosztował 1,50; po pięciu latach byliśmy zmuszeni zwiększyć cenę do 2 zł. Cena jest symboliczna, gdyż równa się kosztom poniesionym w związku z wydrukiem i wydaniem gazetki.

Do stałych punktów zawartych w gazecie należą: intencje i ogłoszenia na najbliższy miesiąc, wywiady, aktualności, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, historia parafii i miasta, ciekawe cykle (o dekalogu, świętych, Piśmie Święty) opisy tradycji i zwyczajów i wiele innych. Tradycją stało się, że do numeru styczniowego dołączony jest kalendarz parafialny, a w ciągu roku znajdują się w gazecie także plany rekolekcji, plany kolęd i inne dodatki.

Reklama: bardzo serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do reklamowania się w naszym miesięczniku. Reklamując się u nas wpierają Państwo wiele parafialnych inicjatyw. Więcej informacji na temat reklamy: goscniem@o2.pl lub tel. 600 015 987

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jeśli masz ciekawe pomysły, a przy okazji chcesz nam pomóc i rozwinąć swoje dziennikarskie talenty, to zapraszamy do współpracy!
goscniem@o2.pl
tel. 600 015 987