Grupa Miłosierdzia Bożego

Grupa Miłosierdzia Bożego

Od kilku lat w Niemodlinie działa wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, znanych jednak w naszej parafii pod nazwą Grupy Miłosierdzia Bożego.
Wspomniana grupa to tradycyjna wspólnota modlitewna, która w swojej duchowości łączy kult Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez modlitwę i ofiarę pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy oraz wypraszać łaskę miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących, natomiast przez zgłębianie cnoty ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich. Wspólnota Małych Rycerzy pragnie żyć w duchu trzech rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, stosownie do stanu życia. W swojej duchowości łączy kult Serca Jezusowego, którego głównym celem jest wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu, z kultem Miłosierdzia Bożego, w którym podstawowym aktem jest ufność i miłosierdzie. Wspólnota w Polsce została założona przez śp. Zofię Grochowską i początkowo działała pod nazwą Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego od ok. 1989 roku. Od 19.06.1998 wspólnota pod nieco zmienioną nazwą Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i opieką Towarzystwa Jezusowego z Kalisza.


Niemodlińska Grupa Miłosierdzia Bożego powstała pod tą nazwą w roku 2002. Jednak już od 1997 roku istniał zalążek tej grupy. Pierwszą inicjatywą tej grupy było obchodzenie I Sobót Miesiąc: przystąpienie do Sakramentu Pokuty, potem Komunii Świętej, odmówienie różańca oraz rozważanie Pisma Świętego przez 15 minut. Następnie członkinie zapoznały się z Dzienniczkiem Świętej Faustyny Kowalskiej, a także nauczyły się odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Początkowo do grupy należało ok. 20 osób. Dzisiaj grupa liczy około 40 członków, kilku już zmarło. Do obowiązków członków Wspólnoty Małych Rycerzy należy między innymi: postawa szczególnej miłości i życzliwości wobec innych ludzi oraz spełnienie w tym duchu przynajmniej raz w tygodniu jednego uczynku miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą; ofiarowanie każdego dnia modlitw – przez Niepokalane Serce Maryi – w intencjach: wskazanych na dany miesiąc przez Ojca św., wskazanych na określony czas przez Biskupa Opolskiego, poleconych przez proboszcza, za Kościół św. i duchowieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników; codzienne odmawianie przynajmniej jednej tajemnicy różańca; codzienne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego oraz wiele innych. Pierwszą zelatorką była Wanda Kowalska, od roku 2001 zaś Stefania Chudzia.

Co miesiąc (w I piątek miesiąca) grupa zamawia Mszę w intencji Kościoła Świętego, kapłanów, dusz w czyśćcu cierpiących oraz o nawrócenia grzeszników. Współprowadzi nabożeństwa I Sobót Miesiąca, przewodzi adoracjom Najświętszego Sakramentu, prowadzi różaniec przed Mszami świętymi w tygodniu. Przedstawiciele grupy starają się pomagać paniom w organizacji Mszy świętej w ZOL-u w soboty. Grupa prowadzi również Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia oraz co piątek, odmawia koronkę do Bożego Miłosierdzie u nas w kościele o godzinie 15.00.