Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

Informacja o dofinansowaniu projektu
ze środków Unii Europejskiej

Unia Europejska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Herb Gminy Niemodlin

Partnerstwo Borów Niemodlińskich Logo

Informujemy o uzyskaniu przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Dofinansowanie zostało otrzymane na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego i wewnętrznej elewacji w kościele p.w. Imienia NMP w Szydłowcu Śląskim mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Niemodlin”Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zadanie zostało wykonane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja została zrealizowana przez Parafię Niemodlin w latach 2017-2018 z okazji 400-lecia budowy kościoła, za pośrednictwem Borów Niemodlińskich.