Szydłowiec Śląski

Szydłowiec Śląski to jedna z mniejszych miejscowości w Gminie Niemodlin, jednak posiada niezwykły klimat, a kryje w sobie wiele ciekawych zakątków. Dla nas najciekawszym miejsce we wsi jest kościół filialny p.w. Imienia NMP.

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka o kościele w Szydłowcu pochodzi z 1335 r. Był to kościół katolicki pod wezwaniem Matki Bożej Maryi. W XVI w. Szydłowiec zakupiła protestancka rodzina Pücklerów, wówczas ilość mieszkańców wyznających nową religię stale wzrastała. Dla sprawowania swojego kultu używano świątyni katolickiej. Kościółek ten okazał się jednak zbyt mały dla stale wzrastającej liczby wiernych. Postanowiono więc postawić większy i murowany kościół. Nowy kościół był pod wezwaniem Boga Zbawiciela Syna Maryi. Budowę kościoła rozpoczęto w 1616 roku, a zakończono w 1617. Głównym budowniczym był Antonio Rusco z Offen, a fundatorem ówczesny właściciel Szydłowca Hans Pückler. Protestanci niedługo cieszyli się tym kościołem, bo już w 1629 roku, na podstawie edyktu cesarskiego nakazującego zwrot kościołów, świątynia została oddana katolikom. Kościół przez lata istniał w pierwotnej niezmiennej formie. Dopiero w czasie II Wojny Światowej została uszkodzona wieża. Najwięcej szkód przyniósł czas powojenny, gdyż w świątyni została urządzona kuźnia. Opatrzność Boża oszczędziła ten obiekt, piękny hrabiowski pałac znajdujący się w pobliżu został zburzony, by jego cegły przeznaczyć na odbudowę Warszawy. Od lat 60’ ubiegłego wieku świątynia wraca do swojego pierwotnego blasku. Dziś świątynia jest pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny. W każdą niedzielę i święto odbywają się tutaj Msze Święte, na które przybywają wierni z Szydłowca Śląskiego, Rzędziwojowic i okolic.

Elementy architektury i wyposażenie

Kościół w Szydłowcu jest prawdziwą perełką wśród zabytków Opolszczyzny. Kościół jest orientowany, murowany z kamienia łamanego oraz czerwonej cegły. Nad jedynym wejściem od strony zachodniej znajduje się wieża. Wejście na nią prowadzą kręte schody rozpoczynające się kruchcie świątyni, przechodzące przez chór muzyczny. Ten zaś jest murowany, nadwieszony na arkadzie o łuku obniżonym, podzielony na trzy nierówne części: większą środkową oraz półkoliste boczne. Nad wejściem do wieży znajduje się kamienna tablica erekcyjna, która przedstawia herby rodów Pücklerów i Odrowążów. Kościół zachwyca przede wszystkim swoim wnętrzem, w którym znajdują się bardzo bogate dzieła sztuki wykonanych przez artystów z Nysy: rzeźbiarza Hermana Fischera i malarza Caspara Wincklera. Ich dziełem są ołtarz, ambona oraz chrzcielnica wykonane w latach 1616-1617. Ołtarz główny składa się z trzech kondygnacji. Na dolnej części została umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę, obok niej dwa medaliony przedstawiające Matkę Bożą i Chrystusa; powyżej umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą Ukrzyżowanie a nad nią scenę Zmartwychwstania. Całość wieńczy płaskorzeźba przedstawiająca Wniebowstąpienie Pańskie. Na ołtarzu umieszczono również figury proroków: Izajasza, Jeremiasza, Daniela i Ezechiela. Wspaniałym dziełem sztuki snycerskiej jest ambona wsparta na figurze Mojżesza trzymającego tablice z wyrytymi przykazaniami. Ambona jest sześciokątna, ozdobiona płaskorzeźbami czterech ewangelistów oraz sceną modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. Na ambonę prowadzi półkolista brama, ozdobiona herbami i napisami fundacyjnymi. Chrzcielnica również jest sześcioboczna, ozdobiona płaskorzeźbami Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia, Obrzezania, pokłonu Trzech Króli oraz Ofiarowania Jezusa w świątyni. Wieńczy ją kopuła zakończona osobą św. Jana Chrzciciela. Na wieży znajduje się dzwon odlany w 1615 roku przez Jakuba Gotza z Wrocławia.

Posadzka kościoła jest ceglana. Z powodu dużego uszczerbku spowodowanego wilgocią, dziś położona na niej jest drewniana podłoga. Nad zakrystią znajdującą się w północno-wschodnią częścią świątyni położona jest loża kolatorska, nakryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Zakrystii strzegą okute drzwi wraz z antabą i wkładką zamkową wyciętą w kształcie postaci św. Jerzego zabijającego smoka.

Godne uwagi są malowidła na suficie nawy głównej, piękne symboliczne obrazy przedstawiają między innymi Trójcę Świętą i Najświętszy Sakrament.

Z tego samego okresu i tych samych autorów ma także krucyfiks, wiszący na ścianie obok ołtarza nad współcześnie dobudowanym tabernakulum.

Po wojnie zostały z kościoła usunięte epitafia zmarłych z rodziny Pückler: Kaspra, Baltazara, Polikseny i Heleny. Do dziś pozostały kamienne płaskorzeźby przedstawiające zmarłe dzieci z tego rodu.

Prace renowacyjne w ostatnim czasie

Dużo koniecznych prac renowacyjnych i adaptacyjnych świątyni na potrzeby wspólnoty katolickiej zostało wykonanych w latach 60’ ubiegłego wieku. W latach 90’ udało się dokonać restauracji chrzcielnicy, który przez lata znajdowała się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Najwięcej prac udało się wykonać w ostatnim czasie. Pierwszą poważną pracą było dokonania odwodnienia kościoła, zamontowania sieci rur odprowadzających wodę deszczową oraz uprzątnięcie terenu wokół świątyni. Na chórze zamontowano organy pozyskane z Caritasu Diecezji Opolskiej. W 2010 roku postawiono przy wejściu nowy krzyż misyjny. Kompleksowy remont zewnętrznej części świątyni został przeprowadzony w wakacje 2013 roku. W ramach inwestycji został wykonany remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, przebudowa wieży, naprawa ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odgromowa, remont elewacji, badania architektoniczne. Wartość zadania wynosi ponad 347 911, 65 zł. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 278 329, 32 zł. Dotację na w/w zadanie przekazała również Gmina Niemodlin w kwocie 50 000 zł. Pozostałą kwotę zebrano dzięki ofiarności mieszkańców Szydłowca i Rzędziwojowic oraz innych osób, które finansowo wsparły to przedsięwzięcie. DUŻO PRZED NAMI

Aby zachować piękno świątyni w Szydłowcu Śląskim konieczne jest przeprowadzenie kolejnych prac remontowych. Przymierzamy się do restauracji późnorenesansowego ołtarza. Konieczna będzie także przebudowa prezbiterium, wraz ze zmianą ambonki i ołtarza posoborowego. Przed malowaniem świątyni konieczna będzie także wymiana systemu nagłośniającego oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia. W pierwszej kolejności konieczna jest wymiana podłogi. Zwieńczeniem wszystkich prac będzie kompleksowe malowanie wnętrza świątyni. Naszym marzeniem jest, aby zakończyć restaurację świątyni do roku 2017, czyli do obchodów jubileuszu 400-lecia istnienia tego kościoła. Ufni w Bożą Opatrzność i hojne serce wiernych, mamy nadzieję, że tak się stanie.

Dziękujemy

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za każdą pomoc materialną i modlitewną na rzecz remontu kościoła filialnego w Szydłowcu Śląskim. Ufni w słowa, że kto dobrze dziękuje, dwa raz prosi, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe dzieła renowacji tej świątyni. Ofiary można przekazać na konto: Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział Niemodlin 25 8890 0001 0612 4605 2006 0005.