Cmentarz

Parafia Niemodlin sprawuje pieczę nad czteroma cmentarzami: w Niemodlinie, Szydłowcu Śląskim, Grodźcu oraz Jaczowicach. Zarządcą i administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz, zaś opiekunem p. Józef Lelek.

Cmentarz parafialny w Niemodlinie powstał około 1800 roku na mocy darowizny Jana Karola Praschmy. Od tej pory miejsce spoczynku znajdują ciała zmarłych z Niemodlina i okolic.

W roku 2006 został uchwalony regulamin cmentarza, który rozjaśnia wszelkie sporne sprawy. W tym samym roku przeprowadzano inwentaryzację cmentarza oraz przygotowano elektroniczny system ewidencji grobów. Dzięki pozyskanym opłatom za miejsca pochówku, udało się w ostatnim czasie przeprowadzić wiele prac, między innymi: malowanie wnętrza kaplicy, położenie kilkuset metrów alejek, uprzątnięcie terenu cmentarza, uruchomienie i odnowienie dzwonnicy, wyburzenie zbędnej szopy, wymianę krzyża misyjnego. Obecnie przygotowujemy się do kapitalnego remontu kaplicy.

Przypominamy, że opłacie podlegają te miejsca pochówku, w których minęło 20 lat od ostatniego pochówku, a zatem groby z roku 1994 i starsze. Opłaty można wnosić w biurze firmy pogrzebowej Państwa Lelek (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00).

Kaplica na cmentarzu została poświęcona 22 października 1995 roku. Pomysł na zbudowanie kaplicy cmentarnej zrodził się już na początku lat 90 ubiegłego wieku, bowiem coraz to trudniejsze w organizacji stawały się pogrzeby. Po załatwieniu wszystkich formalności, a także pozyskaniu części środków finansowych rozpoczęto budowę. Wszystko zaczęło się 17 czerwca 1994 roku, kiedy to ks. Henryk Słodkowski poświęcił miejsce przeznaczone pod budowę. Większość kosztów wzięły na swoje barki władze samorządowe. Wielką pomoc świadczyły ponadto zakłady i firmy działające na terenie gminy. Na szczególną uwagę zasługuje harmonijna współpraca z Urzędem Miejskim, Radą Miejską oraz ówczesnym Burmistrzem – p. Kazimierzem Górskim. Projekt kaplicy stworzył inż. Tadeusz Strzała z Opola. Kaplica została dobudowana do zabytkowego grobowca słynnego rodu Praschma. Owa część to dzisiejsze kolumny oraz przedsionek. Po piętnastu miesiącach budowy, 22 października 1995 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicy. Otrzymała wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego, a ceremonii przewodniczył bp. Jan Bagiński. Na koniec uroczystości powiedział: „Z całego serca modliłem się dziś na Mszy Świętej za tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zaistnienia tej pięknej kaplicy. Zgromadzonym i wszystkim nieobecnym ofiarodawcom z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa”. Kaplica bardzo ułatwiła organizację pogrzebów. Od chwili jej poświęcenia, cała ceremonia pogrzebowa odbywa się w kaplicy, tak samo jak różaniec za zmarłych. W ciągu roku w kaplicy odbywają się okolicznościowe Msze Święte (np. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza Święta Odpustowa, w uroczystość Wszystkich Świętych połączona z procesją, a także za zmarłych z czytaniem wypominek 2 listopada) jak również spotkanie modlitewne (z okazji Misji Świętych, czy też młodzieżowe nabożeństwo za zmarłych).

Skip to content