Ministranci

Spotkania ministrantów naszej parafii

Spotkania, które będą miały na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do służby przy ołtarzu odbywać będą się w soboty, od października co dwa tygodnie. Na kursach od października do połowy stycznia młodzi kandydaci będą uczyli się teorii. Będzie to przede wszystkim nauka nazw szat, naczyń i posług liturgicznych, a także znaczenia poszczególnych kolorów liturgicznych. Nie zabraknie również nauki modlitw i hymnu ministranckiego.

Pod koniec stycznia kandydatów czeka egzamin z części teoretycznej. Druga część kursu rozpocznie się od połowy lutego i potrwa aż do Wielkiego Czwartku, kiedy to chłopcy zostaną oficjalnie włączeni do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. Będzie to część praktyczna, odbywająca się w kościele.
Jest to czas na naukę postaw, zachowań i obsługi ołtarza przed, w trakcie i po mszy świętej. Na koniec kursu młodzieńcy przystąpią do egzaminu praktycznego. Przyjęcie do grona ministranckiego nastąpi podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej 2017 roku.

Jeśli jesteś w szkole podstawowej a nawet gimnazjalnej czy średniej i pragniesz zostać ministrantem, zapraszamy serdecznie na spotkanie formacyjne dla Liturgicznej Służby Ołtarza w soboty w salce katechetycznej.

  • 9:30 – kandydaci i ministranci
  • 11:00 – lektorzy i starsi


Liturgiczna Służba Ołtarza

Aktualnie parafia Niemodlin liczy około 35 ministrantów i lektorów, którzy czynnie i aktywnie służą podczas Mszy Świętych. Opiekunem ministranckim w parafii jest obecnie ks. Mateusz Zajdel. Pełni on również funkcję dekanalnego duszpasterza ministrantów.

Ministranci mają swoje ustalone dyżury służby w tygodniu, a także w każdą niedzielę. Są to przede wszystkim młodzieńcy z klas podstawówki, gimnazjum i liceum, którzy uczą się w niemodlińskich szkołach. Starsi ministranci, którzy uczą się lub studiują w Opolu lub w innych miastach nie mają wyznaczonych służb. Licznie angażują się także w okresie świąt, co niejednokrotnie jest doskonałą okazją do wspólnego spotkania się. Do wspólnej integracji braci ministranckiej służą także liczne spotkania, ogniska, wyjazdy na basen, zawody sportowe czy coroczny, tygodniowy obóz ministrancki. Fundusze na te cele pokrywane są z kasy ministranckiej, a ta uzupełniana jest dzięki ofiarności parafian, co roku po kolędzie, w której ministranci biorą także udział.

W Święta Wielkanocne oraz Bożonarodzeniowe, w drugi ich dzień, Msza Święta o godzinie 11:00 sprawowana jest w intencji ministrantów seniorów oraz ich rodzin. Podczas tej Eucharystii, prezbiterium wypełnione jest zawsze po brzegi ministrantami – seniorami. Grupa seniorów kultywuje także pamięć śp. księdza proboszcza Henryka Słodkowskiego.

Nasi ministranci z dużym powodzeniem biorą udział w zawodach sportowych. Uczestniczą także w diecezjalnej pielgrzymce ministrantów na Górę Świętej Anny, jak również w kursach na lektorów i ceremoniarzy.

Skip to content