Chór parafialny

KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ:

Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii

Jak czytamy liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. 

W naszej parafii oprócz organistów i scholii dziecięcej, działa także chór parafialny pod nazwą ASSUMPTI. Powstał on w 2013 r., jego opiekunem jest ks. proboszcz. Dyrygentami są: Anna i Kacper Kubiak. 

Parafialny chór tworzą osoby dorosłe: kobiety i mężczyźni (około 26 osób). Chór przygotowuje repertuar utworów religijnych na cały rok liturgiczny, aby swoim śpiewem ubogacić liturgię niedzielnej Mszy św., święta kościelne oraz ważne wydarzenia w naszej parafii.

Próby chóru odbywają się w każdą środę o godz. 19. 00. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to piękne dzieło wychwalania Pana śpiewem. 

Osoby do kontaktu: Mateusz Lechicki – tel. 668 315 520 i Anna Wickiewicz – tel. 694 241 242.

MODLITWA DO ŚW. CECYLII

Boże, dawco harmonii i piękna, dziękujemy Ci za świętą Cecylię,
którą nam dałeś jako nauczycielkę śpiewu i muzyki kościelnej.
Błogosław wszystkim śpiewającym i grającym Tobie na chwałę.
 Niech śpiew będzie wdzięczny i piękny i przyczyni się do większej Twojej chwały.
 Niech upiększa liturgię, w której zaznajemy przedsmaku liturgii niebiańskiej. Amen.

Skip to content