Księża

KSIĄDZ PROBOSZCZ – Sławomir Kwiatkowski
KSIĄDZ WIKARIUSZ – Jan Pander
KSIĄDZ WIKARIUSZ – Zbigniew Majewski CSsR

Pochodzi z parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 roku w Tuchowie, w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela  (Redemptoryści). Rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii w Bardzie Śląskim a następnie wyjechał na misje zagraniczne do Burkina Faso w Afryce (1990-1995). Po powrocie do kraju pracował w Gdyni jako duszpasterz Ludzi Morza, później jako wikariusz w Toruniu. Po odbyciu specjalistycznego przygotowania posługiwał jako misjonarz i rekolekcjonista w wielu polskich parafiach, będąc m.in. w klasztorach w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Paczkowie. W latach 2007 – 20011 pracował w Anglii, jako diecezjalny duszpasterz polonijny. Od 1 marca 2017 rozpoczął posługę w diecezji opolskiej, najpierw jako rezydent parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu a od 24 sierpnia 2017 pełni funkcję wikariusza par. WNMP w Niemodlinie.

 

Kapłani po 1945 roku:

  • ks. proboszcz Otto Elsner
  • ks. proboszcz Stanisław Woronowicz
  • ks. proboszcz Jan Tomaszewski
  • ks. proboszcz Edward Studziński
  • ks. proboszcz Zbigniew Krukowski
  • ks. proboszcz Henryk Słodkowski
  • ks. proboszcz Jerzy Chyłek
  • ks. proboszcz Sławomir Kwiatkowski
Wikariusze:

ks. Tomasz Józkowicz, ks. Grzegorz Dominik, ks. Józef Rygiel, ks. Hubert Mynarek, ks. Herbert Hlubek, ks. Jerzy Biłyk, ks. Edmund Szaknis, ks. Eryk Janik, ks. Mieczysław Klesz-czyński, ks. Eugeniusz Piotrowski, ks. Adam Polechoński, ks. Stefan Bienias, ks. Benedykt Świder, ks. Jan Wilczek, ks. Alfred Eckert, ks. Julian Olejak, ks. Jerzy Wybraniec, ks. Werner Goriwoda, ks. Jan Świerczok, ks. Lucjan Mainka, ks. Michał Wilk, ks. Zygmunt Widziak, ks. Piotr Śnigórski, ks. Zbigniew Paszkowski, ks. Tadeusz Jaśkiewicz, ks. Krzysztof Mróz, ks. Marek Krzewicki, ks. Tadeusz Oślizło, ks. Krystian Ternka, ks. Jerzy Panicz, ks. Ryszard Krawiecki, ks. Piotr Goliński, ks. Jan Obłończyk, ks. Henryk Czupała, ks. Ireneusz Foszczyński, ks. Krzysztof Gbur, ks. Grzegorz Kokot, ks. Grzegorz Rencz, ks. Janusz Rył, ks. Damian Cebulla, ks. Grzegorz Kublin, ks. Krzysztof Bytomski, ks. Mariusz Pełechaty, ks. Jan Tomaszewski, ks. Paweł Czernichowski

Z parafii pochodzą:

kapłani: ks. Wacław Strąg, ks. Henryk Kaczmarek, ks. Marek Mazur, ks. Czesław Popowicz, ks. Andrzej Kiejza, ks. Marek Maszkowski, ks. Jerzy Maszkowski, ks. Piotr Kuszman, ks. Rafał Bałamucki, ks. Wojciech Wąchała, ks. Paweł Chyla.

Siostry zakonne:

s. Grażyna Dziedziak, s. Daniela Dybek, s. Anna Syguła, s. Sabina Adamowska.