Księża

KSIĄDZ PROBOSZCZ – Jerzy Chyłek

Urodzony 26.11.1955. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1980 w Opolu. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1980-1983), następnie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1983-1986). Od sierpnia 1986 do sierpnia 2002 roku był proboszczem w parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Skoroszycach, a także wicedziekanem (od 1991 roku) oraz dziekanem Dekanatu Skoroszyce (od 1994 r.). W 2002 roku otrzymał tytuł Dziekana Honorowego. W latach 1999-2004 pracował również jako sędzia w Sądzie Diecezji Opolskiej.
Jest proboszczem naszej parafii od 19 sierpnia 2002 roku oraz Dziekanem Dekanatu Niemodlin od roku 2007.

KSIĄDZ WIKARIUSZ – Paweł Czernichowski

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Ap. w Wójcicach. Pracę magisterską pod tytułem „Zgromadzenie Oblatów św. Józefa na Śląsku Opolskim” napisał pod kierunkiem księdza biskupa prof. dr hab. Jana Kopca. Święcenia kapłańskie przyjął w wigilię Zesłania Ducha Świętego 7 czerwca 2014 roku w Opolu z rąk ks. bpa Andrzeja Czai. Interesuje się historią Kościoła, liturgiką, lubi gotować i podróżować. Na obrazku prymicyjnym zamieścił słowa: „Proszę Was Bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modlitwami waszymi za mnie do Boga” (Rz 15,30). Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

KSIĄDZ WIKARIUSZ – Zbigniew Majewski CSsR

Pochodzi z parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 roku w Tuchowie, w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela  (Redemptoryści). Rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz w parafii w Bardzie Śląskim a następnie wyjechał na misje zagraniczne do Burkina Faso w Afryce (1990-1995). Po powrocie do kraju pracował w Gdyni jako duszpasterz Ludzi Morza, później jako wikariusz w Toruniu. Po odbyciu specjalistycznego przygotowania posługiwał jako misjonarz i rekolekcjonista w wielu polskich parafiach, będąc m.in. w klasztorach w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Paczkowie. W latach 2007 – 20011 pracował w Anglii, jako diecezjalny duszpasterz polonijny. Od 1 marca 2017 rozpoczął posługę w diecezji opolskiej, najpierw jako rezydent parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu a od 24 sierpnia 2017 pełni funkcję wikariusza par. WNMP w Niemodlinie.

 

Kapłani po 1945 roku:

  • ks. proboszcz Otto Elsner
  • ks. proboszcz Stanisław Woronowicz
  • ks. proboszcz Jan Tomaszewski
  • ks. proboszcz Edward Studziński
  • ks. proboszcz Zbigniew Krukowski
  • ks. proboszcz Henryk Słodkowski
  • ks. proboszcz Jerzy Chyłek
Wikariusze:

ks. Tomasz Józkowicz, ks. Grzegorz Dominik, ks. Józef Rygiel, ks. Hubert Mynarek, ks. Herbert Hlubek, ks. Jerzy Biłyk, ks. Edmund Szaknis, ks. Eryk Janik, ks. Mieczysław Klesz-czyński, ks. Eugeniusz Piotrowski, ks. Adam Polechoński, ks. Stefan Bienias, ks. Benedykt Świder, ks. Jan Wilczek, ks. Alfred Eckert, ks. Julian Olejak, ks. Jerzy Wybraniec, ks. Werner Goriwoda, ks. Jan Świerczok, ks. Lucjan Mainka, ks. Michał Wilk, ks. Zygmunt Widziak, ks. Piotr Śnigórski, ks. Zbigniew Paszkowski, ks. Tadeusz Jaśkiewicz, ks. Krzysztof Mróz, ks. Marek Krzewicki, ks. Tadeusz Oślizło, ks. Krystian Ternka, ks. Jerzy Panicz, ks. Ryszard Krawiecki, ks. Piotr Goliński, ks. Jan Obłończyk, ks. Henryk Czupała, ks. Ireneusz Foszczyński, ks. Krzysztof Gbur, ks. Grzegorz Kokot, ks. Grzegorz Rencz, ks. Janusz Rył, ks. Damian Cebulla, ks. Grzegorz Kublin, ks. Krzysztof Bytomski, ks. Mariusz Pełechaty, ks. Jan Tomaszewski

Z parafii pochodzą:

kapłani: ks. Wacław Strąg, ks. Henryk Kaczmarek, ks. Marek Mazur, ks. Czesław Popowicz, ks. Andrzej Kiejza, ks. Marek Maszkowski, ks. Jerzy Maszkowski, ks. Piotr Kuszman, ks. Rafał Bałamucki, ks. Wojciech Wąchała, ks. Paweł Chyla.

Siostry zakonne:

s. Grażyna Dziedziak, s. Daniela Dybek, s. Anna Syguła, s. Sabina Adamowska.