Dzieci Maryi

Dzieci Maryi

Od wielu już lat w naszej parafii istnieje grupa Dzieci Maryi. Wydaje się, że w naszej diecezji od zawsze była tradycja służby dziewczęcej przy sztandarach. Uroczystości w parafii upiększają dziewczęta w bieli, dla których Maryja jest „sztandarem” ich dziewczęcości, a służba przy sztandarze jest wyznaniem wiary.

Korzenie grup Dzieci Maryi tkwią w Sodalicjach Mariańskich. Ze wspomnień sodalistek wiadomo, że przed II wojną światową, najczęściej odpowiedzialnym za grupę był ksiądz proboszcz, który dziewczęta gromadził raz w miesiącu w kościele i wygłaszał im odpowiednią naukę. Odbywało się to zwykle w niedzielę, po nieszporach. Oprócz służby przy sztandarze i noszeniu figur w procesjach, dziewczęta zobowiązywały się do gorliwego życia religijnego. Założycielem Sodalicji Mariańskich był młody jezuita Jan Leunis, który w 1563 roku w Rzymie, wśród uczniów kolegium założył pierwszą Sodalicję. Miała ona być hufcem Maryi zgromadzonym pod Jej sztandarem w obronie Kościoła Chrystusowego.


Używana nazwa : „Dzieci Maryi” nawiązuje do stowarzyszenia, które poleciła założyć Matka Najświętsza, Katarzynie Laboure podczas objawień Cudownego Medalika. Stowarzyszenie takie powstało, lecz w 1847 zostało przyłączone do Rzymskiej Sodalicji. W naszej diecezji sodalicję, zwane także kongregacjami istniały praktycznie przy każdej parafii. W 1956 po tzw. pierwszej odwilży wydział duszpasterski przy Kurii Biskupiej w Opolu, zachęcał do tworzenia na nowo grup kongregacji, zwanych Dziećmi Maryi. Powstawały i działały jako grupy nieformalne. Przez wiele lat ich duszpasterzem z ramienia diecezji był ks. Paweł Pyrchala

Skip to content